Ερωτήματα για οικονομικές εκκρεμότητες στον Ο.Λ.θ.- Διαφάνεια ζήτησε ο Π. Καρδαράς.-

Θέμα τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων, που έχει ο Ο.Λ.Θ. από οφειλές ιδιωτών και από συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων του, πριν αρχίσουν οι διαδικασίες μετάβασης στο νέο καθεστώς του λιμανιού έθεσε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού το μέλος του Πάνος Καρδαράς.
“Πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα των ποσών, που οφείλονται στον Ο.Λ.Θ. ώστε να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό και για τις δαπάνες, που θα καταβάλλουμε”, τόνισε ο κ. Καρδαράς, διότι πέραν των άλλων είναι αναγκαία η λειτουργία σε συνθήκες διαφάνειας και απόλυτης καθαρότητας. “Ακούμε πληροφορίες ότι ορισμένοι, που έχουν κάνει συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων ακολουθούν άλλες σκοπιμότητες σε βάρος των συμφερόντων του λιμανιού” επισήμανε το μέλος του Δ.Σ.
Επίσης ο κ. Καρδαράς ζήτησε από τον αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ο.Λ.Θ. να ενημερώσουν το Δ.Σ. για την εξέλιξη της μετάβασης στο νέο καθεστώς και για τα πρόσωπα, που θα αναλάβουν τις ηγετικές θέσεις, δεδομένου ότι το ελληνικό δημόσιο διατηρεί ένα ποσοστό στο νέο σχήμα και ως εκ τούτου πρέπει να έχει μέρος της ευθύνης για το που θα οδηγηθεί το λιμάνι, όταν μάλιστα συντρέχουν λόγοι γεωπολιτικής και εθνικής σημασίας. Ο πρόεδρος του Ο.Λ.Θ. Κωνσταντίνος Μέλλιος δεν παρίστατο στην αρχή της συνεδρίασης και προήδρευε ο αντιπρόεδρος Δημήτριος Ρούτος.
Εκ μέρους της διοίκησης πάντως δόθηκε η υπόσχεση ότι θα προσκομιστούν στο επόμενο Δ.Σ. τα στοιχεία για τις οφειλές ιδιωτών και για τις εξελίξεις στο θέμα της νέας προοπτικής του λιμανιού.
Μετά την συνεδρίαση ο Πάνος Καρδαράς δηλωσε:
“Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου οι στόχοι μου ήταν:
  1. Συμβολή στη λειτουργία του λιμανιού σε συνθήκες, που να οδηγούν στην αναβάθμιση του ρόλου του με νέα αναπτυξιακή προοπτική και με πιο αποτελεσματική οργάνωση, ώστε να καταστεί πιο αποδοτική η μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς, όπως αποφάσισε η κυβέρνησή μας, μέσα στο γνωστό περιβάλλον.
  2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για εμπέδωση κλίματος διαφάνειας και καθαρότητας στη λειτουργία του Ο.Λ.Θ. , όπως επιβάλλεται για την υγιή διαχείριση μεγάλων Οργανισμών της χώρας, που έχουν μάλιστα σπουδαία οικονομική και γεωπολιτική σημασία.
Στο πλαίσιο αυτό φρόντισα να ενημερωθώ για εκκρεμότητες, που είχε ο Ο.Λ.Θ. σχετικά με συμβάσεις και συναλλαγές με ιδιώτες, όπως οι οικονομικές αποδόσεις από εκμισθώσεις ακινήτων, αλλά και για εσωτερικές διαδικασίες σχετικές με υπηρεσιακές συμπεριφορές ορισμένων στελεχών. Μέλημά μου ήταν να περάσουμε στη νέα εποχή, έστω και αν αυτό δεν εξυπηρετούσε κάποιους, που έμεναν προσκολλημένοι σε παλιές συνήθειες και σε κατεστημένες νοοτροπίες.”