Κατάργηση βουλευτικών προνομίων ζητούν οι Οικολόγοι – Πράσινοι

Το κόμμα των Οικολόγων – Πράασινων σε Δελτίο Τύπου αναφέρεται στα οικονομικά των κομμάτων, τονίζοντας ότι είναι αναγκαία η στήριξη και η χρηματοδότηση των κομμάτων από το δημόσιο χρήμα για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους από ιδιωτικά συμφέροντα. Παράλληλα οι Οικολόγοι – Πράσινοι προτείνουν κατάργηση σειράς προνομίων των βουλευτών, όπως δωρρεάν αυτοκίνητο, τηλέφωνα κ.τ.λ., καθώς και μείωση των αμοιβών τους.

Στο κείμενο με τίτλο Το κόστος της πολιτικής είναι δημόσιο αναφέρονται τα εξής:
Η χρηματοδότηση των κομμάτων πρέπει να εξυπηρετεί την δημόσια λειτουργία τους, την αμεσότητα της πολιτικής τους δράσης και να προϋποθέτει την ουσιαστική πολιτική ύπαρξη και λειτουργία τους

Με ευκαιρία τον διάλογο που ανοίγεται για την χρηματοδότηση των κομμάτων και το οικονομικό κόστος της πολιτικής και εν όψει διαβούλευσης για το θέμα, οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουν στην δημόσια οικονομική στήριξη της πολιτικής και στην χρηματοδότηση των κομμάτων από το δημόσιο χρήμα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους από ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά με πλήρη διαφάνεια και τακτικό δημόσιο απολογισμό, χωρίς ειδικότερες διευκολύνσεις.
Η σημερινή κατάσταση του χρέους των κομμάτων, που αδιαμφισβήτητα εμπλέκεται και στο υφιστάμενο δημοσιονομικό χρέος, είναι απαράδεκτη και συνάδει με μια εκφυλισμένη προνομιακή μεταχείριση των κομμάτων, με πρόφαση τη δημοκρατική τους λειτουργία.
Ο συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας Διάκος, επεσήμανε ότι «το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων διαχειρίζεται με πλήρη διαφάνεια τις όποιες οικονομικές επιδοτήσεις έχει λάβει, δεν υπάρχει το παραμικρό οφειλόμενο δάνειο, υφίσταται μαζί με τους πολίτες τις συνέπειες της κρίσης και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του με οικονομία πιστεύοντας ότι έτσι συμβάλει στη νομιμότητα και την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος».

Προτάσεις του συνεδρίου


Πιο αναλυτικά, το τελευταίο προγραμματικό Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων κατέληξε στις παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το θέμα, τις οποίες θέτει προς συζήτηση στην κοινωνία και στον δημόσιο διάλογο:

-Μείωση της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων τουλάχιστον κατά 50%, σε σχέση με το 2010 (σε 0.05 τοις χιλίοις των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από το σημερινό 0.102 τοις χιλίοις). Χρηματοδοτούνται όλα τα κόμματα που ξεπερνούν το 1%, αναλογικά με τις ψήφους που έχουν συγκεντρώσει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Το ποσό να υπολογίζεται ανά εγγεγραμμένο ψηφοφόρο και η επιχορήγηση προς κάθε κόμμα να εξαρτάται από τον αριθμό των πολιτών που το ψήφισαν. Στον ισολογισμό των κομμάτων δημοσιοποιείται, ως επιπλέον κρατική επιχορήγηση, το κόστος των εργαζομένων τους που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. Αναλογικά ισότιμη μεταχείριση των νέων πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
-Λογοδοσία για την χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων. Τα κόμματα κάθε χρόνο εκτός από τον ισολογισμό τους να δημοσιοποιούν και απολογισμό δράσεων όπου να αναλύουν και τον τρόπο που δαπανήθηκαν τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης.
Ρύθμιση των συσσωρευμένων χρεών των κομμάτων χωρίς καμιά διαγραφή. Τα δάνεια των κομμάτων να εξαγοραστούν από το υπ. Οικονομικών και να εξυπηρετούνται με το επιτόκιο που δανείζεται η χώρα, με διάρκεια 20 έτη ενώ οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις να παρακρατούνται από την αντίστοιχη κρατική τους επιχορήγηση.
-Μείωση κατά 50% των αποδοχών των βουλευτών σε σχέση με το 2010. Κατάργηση της «αυτοτελούς φορολόγησης» των αποδοχών τους, των πρόσθετων αποδοχών για συμμετοχή σε επιτροπές και για άλλα καθήκοντα που ανήκουν στο έργο τους, και της διάθεσης βουλευτικού αυτοκινήτου. Εξορθολογισμός των υπόλοιπων παροχών. Σύνδεση της βουλευτικής αποζημίωσης με το βασικό μισθό των εργαζομένων.
-Σύνδεση βουλευτικής αποζημίωσης με το έργο που αποδίδουν. Το 50% της αποζημίωσης θα συνδέεται αναλογικά με την παρουσία τους στις συνεδριάσεις της ολομέλειας. Το 25% της βουλευτικής αποζημίωσης συνδέεται με την παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές που συμμετέχουν και θα μειώνεται αναλογικά με τις απουσίες τους.
-Κατάργηση όλων των πρόσθετων απολαβών όπως βουλευτικών αυτοκινήτων, επιδόματος γραφείου, των πάσης φύσεως ατελειών και των κινητών τηλεφώνων. Για ταξίδια στο εξωτερικό, ημερήσια αποζημίωση με βάση το τιμολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε χώρα. Διατηρείται η δωρεάν μετακίνηση με επιφανειακά μέσα (λεωφορεία, τρένα, πλοία) στην εκλογική τους περιφέρεια, καθώς και από και προς την Αθήνα. Κάλυψη κόστους μετακινήσεων με αεροπλάνο μέχρι του ποσού του αντίστοιχου επιφανειακού μέσου για την ίδια διαδρομή. Παρέχονται γραφεία σε κάθε βουλευτή, από τη Βουλή και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση όπου εκλέγεται.
-Ενίσχυση της υποστήριξης της δουλειάς των βουλευτών. Κάθε βουλευτής θα μπορεί να προσλαμβάνει βοηθούς της επιλογής του (εκτός από συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού) με συνολικό προϋπολογισμό 10.000 ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση απόσπασης δημόσιου υπαλλήλου, ο μικτός μισθός του συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό. Συνταξιοδότηση των βουλευτών από τα ασφαλιστικά ταμεία καθενός/καθεμιάς τους, όπου θα κατατίθενται από τη Βουλή και οι ασφαλιστικές τους εισφορές για το διάστημα της θητείας τους. Κατάργηση της χωριστής βουλευτικής σύνταξης.
-Κατάργηση κάθε φορολογικού προνομίου των βουλευτών (σήμερα το 50% είναι αφορολόγητα ως «έξοδα παράστασης», ενώ το υπόλοιπο δεν αθροίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματά τους). Απαιτούμε το σύνολο των εισοδημάτων τους να φορολογείται όπως των υπόλοιπων πολιτών.
-Υπουργική και βουλευτική ασυλία αυστηρά οριοθετημένη στα θέματα καθαρά πολιτικού χαρακτήρα. Μέχρι να αναθεωρηθεί η σχετική συνταγματική διάταξη, δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων να μην εμποδίζουν με την ψήφο των βουλευτών τους τη δικαστική διερεύνηση καμιάς ποινικής εκκρεμότητας πολιτικών προσώπων.
-Ρητή συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης των κομμάτων για δημοκρατική λειτουργία
-Διαφάνεια στα οικονομικά τους, υποχρέωση τήρησης πλήρων λογιστικών βιβλίων (3ης κατηγορίας), έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιοποίηση ισολογισμών, ονομαστική αναφορά χρηματοδοτών άνω των 2.000 ευρώ
-Διαφάνεια στις δαπάνες και την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών, με υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πρόσφατων και παλιότερων δηλώσεων «πόθεν έσχες» στο διαδίκτυο. Υποχρεωτική αιτιολόγηση των οικονομικών πόρων για την απόκτηση κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου.