Κλιματιστικές μονάδες στο Πολεμικό Μουσείο με τη συνδρομή του Ο.Λ.Θ. Ύστερα από πρόταση του Π. Καρδαρά.-

Ολοκληρώθηκε μια συμβολική, αλλά και χρήσιμη προσφορά από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης προς το Πολεμικό Μουσείο με την έγκριση δαπάνης για την εγκατάσταση δύο ψυκτικών μονάδων (κλιματιστικών), που είναι αναγκαίες για την καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου.

Το ενδιαφέρον για την άρτια λειτουργία του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση του εξοπλισμού του εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή από τον Ο.Λ.Θ. στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας υποστήριξης δράσεων και εκδηλώσεων.
Η πρόταση έγινε σε συνάντηση του μέλους του Δ.Σ. του Ο.Λ.Θ. Πάνου Καρδαρά, με τον Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΣΧ) Παναγιώτη Τζηρίδη με τη διατύπωση σχετικού αιτήματος για οικονομική συνδρομή προκειμένου να αποκτηθούν οι δύο ψυκτικές μονάδες,

Από την πλευρά του ο κ. Καρδαράς δήλωσε ότι η σημασία του έργου, που προσφέρει το Πολεμικό Μουσείο είναι σπουδαία για την ιστορική γνώση και την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης, οπότε θα πρέπει να ενισχύονται με τον καλύτερο τρόπο οι προσπάθειες των υπευθύνων του.

Τις ευχαριστίες τους τόσο προς τη διοίκηση του Ο.Λ.Θ. όσο και προς τον κ. Καρδαρά εξέφρασαν οι υπεύθυνοι του Πολεμικού Μουσείου, τονίζοντας ότι από τέτοιες συμβολικές κινήσεις αποδεικνύεται εμπράκτως ότι μπορούν να γίνονται σημαντικά πράγματα με την καλή συνεργασία φορέων της πόλης και οργανισμών.