Με μεγάλη επιτυχία η ανταλλαγή ομολόγων, που προέκυψαν από το PSI του 2012. Δηλώσεις του Δημ. Καμμένου.-

 

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Β Πειραιώς Δημ. Καμμένος με δηλώσεις του αναφέρεται στο θέμα της επιτυχημένης ανταλλαγής ομολόγων που προέκυψαν από το PSI του 2012 και τονίζει:

Ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Προσφοράς της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ανταλλαγή των ομολόγων του PSI  του 2012, αξίας 29,6 δισ. Ευρώ η οποία έληξε την Τρίτη. Από τα 29,6 δισ. Ευρώ των καθορισμένων τίτλων, 25,5 δισ. Ευρώ ή το 86% του συνόλου έχουν αποδεχθεί να ανταλλάξουν τα ομόλογα που κατείχαν με 5 νέα μεγαλύτερης αξίας.

Η συναλλαγή – η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο εγχείρημα ανταλλαγής δημοσίου χρέους στην ιστορία των αγορών δημόσιου χρέους – έτυχε ισχυρής υποστήριξης από τη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα παρά την πολύ ευρεία και ποικίλη βάση κατόχων. Οι επενδυτές που δεν συμμετείχαν ήταν κυρίως αμερικανικές μη εξωχώριες εταιρίες, επενδυτές λιανικής και επενδυτές οι οποίοι δεν είχαν λογιστική πιστοποίηση – «ευαισθησία».

Το αποτέλεσμα αποτελεί τεράστια επιτυχία για την Ελληνική Δημοκρατία, δεδομένης της μεγάλης ποσότητας των ομολόγων που είχαν στοχευτεί και της σημασίας της συναλλαγής για τη δημιουργία μιας ρευστοποιήσιμης και κανονικοποιημένης καμπύλης που θα επιτρέψει στον εκδότη να επιτύχει πιο συχνή και βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά.

ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

Τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023 (4.3 δις Ευρώ)

Τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028 (5.93 δις Ευρώ)

Τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033 (6.07 δις Ευρώ)

Τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037  (4.79 δις Ευρώ)

Τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042. (4.59 Δις Ευρώ)