ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Βασιζόμενος σε αιτιάσεις και επιχειρήματα φορέων που ακούστηκαν στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής για την επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατέθεσε τρεις τροπολογίες, με νομοτεχνικές βελτιώσεις, για θέματα που χρίζουν άμεσης επίλυσης.

Στην διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3, η οποία προβλέπει την απόλυση των δικηγόρων που δε θα δεχτούν να διαγραφούν από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους προκειμένου να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι στο νέο φορέα του Εθνικού Κτηματολογίου, ο Γιώργος Λαζαρίδης καταθέτει την υπ’ αριθμ. Πρ. 1435/228 με την οποία ζητά την συνέχιση και για τους δικηγόρους, της ίδιας σχέσης έμμισθης εντολής στον νέο Φορέα και την τοποθέτησή τους στην ίδια σχέση, όπως θα ισχύσει δηλαδή με τα δικαιώματα των λοιπών επιστημονικών κλάδων (μηχανικοί, οικονομολόγοι κλπ), που στο σύνολό τους μεταφέρονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

H υπ’ αριθμ. Πρ. 1434/227 τροπολογία αφορά τα λατομεία και ζητά προθεσμία της υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις – λατομεία Σχιστολιθικών πλακών, για την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών που εκκρεμούν, πέραν της 14ης-01.2018 όπως ισχύει, λόγω λειτουργικών δυσχερειών των Δασαρχείων που δεν επιτρέπουν την επίλυση των ζητημάτων αυτών, ως σήμερα.

Τέλος, με την υπ’ αριθμ. Πρ. 1433/226 τροπολογία ζητά την κατάργηση των αμίσθων υποθηκοφυλακείων. Όπως αναφέρθηκε από φορείς, και βάσει της αρχής της αναλογικότητας οφείλεται να εξετασθεί η αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων των υποθηκοφυλάκων, ενεχυροφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 3156/2003, για την εύρυθμη συνέχιση του έργου που επιτελούν. Οι εκκρεμείς δίκες των αμίσθων υποθηκοφυλάκων συνεχίζονται από και στο όνομα του Οργανισμού, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους.