Παρατηρητικότητα Security και Body Language

Η παρατηρητικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη σωστή ανάγνωση και κατανόηση της γλώσσας του σώματος (Navarro, 2007, σ. 10). Όποιος δεν διαθέτει την ικανότητα της παρατήρησης, στην ουσία την ικανότητα να διακρίνει, δεν υπάρχει πιθανότητα να “διαβάσει” σωστά τον συνομιλητή του ή το άτομο που παρατηρεί. Ευτυχώς, η παρατηρητικότητα είναι μία πνευματική ικανότητα η οποία εξασκείται.
Είναι, όμως, σημαντικό να αποσαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ του “βλέπω” και του “παρατηρώ”. Στην καθημερινότητα, μπορεί κάποιος να βλέπει, αλλά να μην παρατηρεί. Ποια είναι η ουσιώδης διαφορά; Βλέπω κάτι σημαίνει ότι το βλέμμα μου περνά από κάπου ή μένει σε κάτι, αλλά ο εγκέφαλος μου μπορεί να σκέφτεται κάτι εντελώς διαφορετικό από την εικόνα που βλέπω. Εν αντιθέσει, όταν παρατηρώ, ο εγκέφαλος μου επεξεργάζεται την εικόνα που βλέπει, την αναλύει και αποβαίνει σε κάποιο λογικό συμπέρασμα. Η πλειονότητα των ανθρώπων απλά βλέπει, ενώ οι εξασκημένοι παρατηρούν. Αυτή ίσως είναι η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ ενός εκπαιδευμένου και ενός ανεκπαίδευτου σε θέματα ασφάλειας.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ασφαλείας δομών ή προσώπων, θα έπρεπε να υποβάλλονται σε εκπαίδευση για την ανάπτυξη της παρατηρητικότητάς τους. Μία από τις καλύτερες ασκήσεις για τους εμπλεκόμενους σε θέματα ασφαλείας είναι να παρατηρούν τα χέρια, το βάδισμα και την ενδυμασία των ανθρώπων που συναντούν, ενώ περπατούν μέσα στο πλήθος. Όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ζωτικής σημασίας το να παρατηρείς τα χέρια και τον τρόπο βαδίσματος των συνανθρώπων σου, γιατί μπορείς να αποκομίσεις μεγάλο όγκο πληροφοριών — λόγου χάρη σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκεται κάποιος ή τι φέρει και αν αυτό είναι επικίνδυνο, όπως κάποιο όπλο, κρυμμένο επάνω του.
Το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση του προσωπικού υπηρεσιών ασφαλείας,(θα έλεγα παγκοσμίως) πλην κάποιων υπηρεσιών όπως NSA CIA FBI FSB κλπ με ώθησε να δημιουργήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.(ABLE Training program). Στις 2 παρακάτω φώτο παρατηρούμε τους μηχανισμούς ενεργοποίησης των βομβών στα χέρια όμως παρότι πέρασανε μπροστα από δεκάδες αστυνομικούς στρατιωτικούς κανείς δε το παρατήρησε….
Το παραπανω κομμάτι αποτελεί μέρος της μετατπτυχιακής μου εργασίας που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για να λάβω το master degree στο τομέα της διεθνής ασφάλειας.Ελπίζω κάποια μέρα να αντιληφθούν οι ιθύνοντες τη σημαντικότητα του αντικειμένου και να το εισάγουν στην εκπαιδευτική ύλη των Υπαλλήλων ασφαλείας. Έγραψε στο facebook ο Ανδρέας βενέτης.