Προσοχή από αύριο στη λεωφόρο προς Αεροδρόμιο και στη Μουδανιών. Έργα συντήρησης και διαγράμμισης.-

Εργασίες  διαγράμμισης και  συντήρησης  θα  πραγματοποιηθούν  από αύριο, Δευτέρα, έως και την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου,  από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας, στις οδούς Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου και Θεσσαλονίκης-Μουδανιών..

Συγκεκριμένα,  θα γίνουν  εργασίες  διαγράμμισης  επί  της  εθνικής  Οδού  Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου  και  στις  δύο  κατευθύνσεις  κυκλοφορίας  και  συγκεκριμένα  από  τον  Κόμβο  13  (με  Περιφερειακή  Οδό) έως  και  το  Αεροδρόμιο  «Μακεδονία». Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  ανάλογα  με  τις  επικρατούσες  καιρικές  συνθήκες  και  η  ώρα  έναρξης  θα  είναι  στις  7 το πρωί.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα και αντικατάστασης των τσιμεντένιων στηθαίων ασφαλείας  επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών και συγκεκριμένα περίπου στη χιλιομετρική θέση 20+00 (στο ύψος της επιχείρησης «Συννεφούλα») και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου.

Για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη προβλέπεται να γίνει αποκλεισμός δύο λωρίδων κυκλοφορίας (δεξιά και μεσαία), ενώ για την αντικατάσταση των τσιμεντένιων στηθαίων ασφαλείας οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

Οι  παραπάνω εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  ανάλογα  με  τις  επικρατούσες  καιρικές  συνθήκες  και  η  ώρα  έναρξης  θα  είναι  στις  7 το πρωί.

Συνιστάται προσοχή στους οδηγούς αλλά και υπομονή.